Theo dõi để hiểu tiếng Anh

Category: Học tiếng Anh

Học tiếng Anh - Conversation Bài 3

Bài 3 - Beggar Thay The Story chuông cửa reo, và các bà nội trợ đã trả lời nó. Cô tìm thấy hai người ăn xin bên ngoài. "Vì vậy, bạn đang khất thực trong twos giờ ?!" cô kêu lên. "Không, chỉ cho ngày hôm nay", một trong số họ trả lời. "Tôi thấy tôi thay thế các dây trước khi đi nghỉ mát." Từ vựng Thực hành Đánh dấu các lựa chọn tốt nhất. 1. [...]