Theo dõi Học tiếng Anh

Thể loại: Học tiếng Anh

Học tiếng Anh - Conversation Bài 3

Bài 3 - Beggar thay thế Câu chuyện Chuông cửa reo, và các bà nội trợ đã trả lời nó. Cô thấy hai người ăn xin bên ngoài. "Vì vậy, bạn đang xin ăn trong twos bây giờ?", Cô kêu lên. "Không, chỉ cho ngày hôm nay", một trong số họ trả lời. "Tôi thấy tôi thay thế những sợi dây thừng trước khi đi nghỉ mát." Từ vựng thực hành Đánh lựa chọn tốt nhất. 1. Một [...]